Tahliller

WBC Düşüklüğü Neden Olur? Lökosit Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

wbc düşüklüğü

WBC, vücudumuzun savunmasında görevli olan akyuvarların ingilizce isminin kısaltılmış şeklidir. White Blood Cell (WBC) türkçeye beyaz kan hücreleri şeklinde çevrilir. Diğer bir deyişle lökosit, akyuvar ve WBC aynı anlama gelmektedir. WBC düşüklüğü nedenlerine geçmeden önce normal laboratuvar değerlerine bakalım.

Lökosit Normal Değerleri

 • Erken doğanlarda  9.00 – 30.00 mcL
 • 0-1 ay    9.40 – 34.00 mcL
 • 2-12 ay  5.00 – 19.50 mcL
 • 1-3 yaş  6.00 – 17.50 mcL
 • 4-5 yaş  5.50 – 15.50 mcL
 • 6-15 yaş 4.50 – 13.00 mcL
 • 15 yaş üstü  4.50 – 11.00 mcL

Lökositler temel olarak 5 alt gruba ayrılır. Bunlar nötrofiller, lenfositler, monositler, eozinofiller ve bazofillerdir. Bu alt gruplar farklı hastalıklara bağlı yükselebilir veya düşebilir. Bu hücrelerin fonksiyonları ve yükselme nedenleri WBC Nedir? Yüksekliği Neden Olur? isimli yazımızda yer almaktadır.

Lökositler savunma hücreleri olduğu için WBC düşüklüğü oldukça önemlidir. Lökositlerin belli seviyelerin altında olması savunma sisteminin yetersiz kalmasına ve enfeksiyonlara neden olur.

WBC Düşüklüğü

Normalde vücudumuza bir mikrop (bakteri, virüs…) girdiğinde savunma sistemi devreye girer ve lökositler çoğalır. Ancak bazı enfeksiyonlar kemik iliğinde lökosit üretimini geçici olarak engelleyerek, sayılarının düşmesine neden olur.

WBC Düşüklüğünün En Sık Nedenleri:

 1. Viral enfeksiyonlar: EBV, CMV ve influenza(grip virüsü) gibi. Özellikle Epstein-Barr Virüsü(EBV) ateş ve bogaz-agrisi ile birlikte lökosit düşüklüğü yapabilir.
 2. Bakteriyel enfeksiyonlar: tüberküloz(verem), tifo, tularemi
 3. Brusella: Ülkemizde yaygın görülen, çiğ süt ve süt ürünleri(peynir gibi), hayvan dışkısı, idrarı ve vücut sıvıları ile bulaşan mikrobik(bakteriyel) bir hastalık.
 4. Bazı paraziter enfeksiyonlar: sıtma hastalığı(malarya), leişmanya
 5. Histoplazma gibi bazı mantar enfeksiyonları
 6. AİDS: Cinsel yolla bulaşan HIV virüsünün neden olduğu hastalıktır. HIV virüsü insanı enfekte ettikten sonra yıllarca savunma hücrelerine saldırır ve öldürür. Savunma sistemi bir yere kadar buna karşı koysa da belli bir seviyeden sonra çöker. Savunma sistemi çöktüğünde ölümcül enfeksiyonlar, kanserler kendini gösterir. Bağışıklık sistemini çökerten AİDS’te WBC düşüklüğü görülür.
 7. Vitamin B12 Eksikliği: Özellikle demir eksikliği ile birlikte çocuklarda lökosit düşüklüğüne neden olabilir.
 8. Aplasti anemi: Kemik iliğinin yeteri miktarda kan hücreleri üretemediği bir hastalıktır. Eritrosit, lökosit ve trombosit düşüklüğü görülür.
 9. Kemoterapi veya radyoterapi tedavisi: Kanserde verilen bu tedaviler kemik iliğini baskılayarak üretimi düşürürler.
 10. Dalağın kan hücrelerini aşırı derecede parçalaması(hipersplenizm): Yaşlanmış kan hücreleri vakti geldiğinde dalak tarafından yıkılarak yok edilir. Ancak dalağın bunu gereğinden fazla yapması durumunda kan hücreleri azalır ve WBC düşüklüğü görülür.
 11. Ciddi beslenme bozuklukları
 12. Romatoid artrit, lupus ve diğer otoimmün hastalıklar. Otoimmün hastalıklar savunma sisteminin kendi vücut hücrelerini yabancı olarak görmesi ve saldırması sonucu ortaya çıkar.
 13. Kemik iliğini harap eden veya baskılayan bazı kanserler
 14. Sarkoidoz
 15. Doğuştan nötrofil üretiminde eksiklik yapan hastalıklar (Kostmann sendromu)
 16. İlaçlar: bazı antibiyotikler(beta laktamlar), epilepsi ilaçları(valproik asit), antipisikotikler, alerji ilaçları, idrar söktürücüler, barbitüratlar, tiroid ilaçları(propiltiourasil) ve arsenik WBC düşüklüğü yapabilir.
 17. Miyeoldisplastik Sendrom (MDS)
 18. Crohn hastalığı
 19. Karaciğer hastalığı (hepatit, siroz ve karaciğer yetmezliği) 

Lökositlerin alt tiplerinden nötrofillerin sayısı, savunma sisteminin fonksiyonu açısından oldukça önemlidir. Nötrofil sayısının 1000’in altında olması enfeksiyonlarla savaşmayı zorlaştırır. Nötrofillerin 500’ün altında olması durumunda ise ciddi eksiklikten bahsedilir. Bu durumda barsaklarda, ciltte ve vücudumuzun diğer bölgelerinde bulunan bakteriler bile ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.

Yazar Hakkında

Dr Cömert Arıcı

Dr Cömert Arıcı

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, tıp doktoru. 2011 yılında tıp fakültesinden mezun olduktan sonra 6 yıl Ordu Devlet Hastanesi acil servisinde görev yaptı. Özel İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde meslek hayatına devam etmekte.

error: Kopyalama yasak! Anlayışınız için teşekkürler.