Tahliller

RDW Nedir?

hemogram rdw testi

Kemik iliğinde üretilen eritrositlerin boyutlarının birbirine yakın olması beklenir. Eğer boyutları arasında farklılık varsa, biri büyük iken diğeri küçükse, bu normal olarak kabul edilmez. RDW işte bu boyut farklılığının laboratuvar ölçüsüdür. Yani eritrositlerin (alyuvarların) boyut veya hacimleri arasındaki farkı gösteren bir testtir.

Eğer alyuvarlar arasında boyut farklılığı çoksa, RDW değeri yüksek çıkacaktır. Bu da bazı hastalıklardan şüphelenmeyi gerektirir. Bu tetkik özellikle anemilerin (kansızlıkların) ayrımını yaparken yol göstericidir. Aynı fabrikada üretilen ürünlerin birbirinden çok farklı boyutlarda olması normal kabul edilmez.

Red Cell Distribution Width kelimesinin baş harflerinin kısaltılmış şeklidir. Eritrosit dağılım hacmi veya kırmızı kan hücreleri dağılım hacmi şeklinde dilimize çevrilmiştir. Bu değere tam kan sayımında (hemogram) rutin olarak bakılmaktadır.

Bir kan örneğine mikroskop altında bakarken, eritrositler arasında ciddi farklılık görülürse buna anizositoz denir. Aşağıdaki resimde de eritrositlerin bazıları küçük, bazıları ise çok daha büyük görünmektedir. Arada bu kadar hacim farkının olması normal değildir. Böyle bir durumda tam kan sayımında RDW’nin yüksek gelmesi beklenir.

rdw anizositoz

RDW Normal Değerleri

 • %11.6 ile %14.6 arasında olmalıdır.*

*Referans aralığı laboratuvara göre değişiklik gösterebilir.

Testin Amacı

 • Özellikle demir eksikliği anemisi (kansızlığı) ile akdeniz anemisini (talesemi) ayırt etmeye yardım eder. Akdeniz anemisinde RDW normalken, demir eksikliği anemisinde yüksektir.

RDW Yüksekliği Nedenleri

Yüksekliğin görüldüğü 9 neden:

 1. Demir eksikliği : Bu testin yüksekliğine MCV düşüklüğü eşlik eder.
 2. Folik asit eksikliği
 3. B12 vitamini eksikliği
 4. İmmün hemolitik anemi
 5. Kemoterapi tedavisi
 6. Kronik karaciğer hastalığı
 7. Herediter sferositoz
 8. MDS (myelodisplastik sendrom): Bir tür kemik iliği hastalığı. Zamanla lösemiye dönüşebilir.
 9. Orak hücreli anemi

RDW Yüksekliğinin Belirtisi Var Mı?

Yüksekliğin kendisi bir belirtiye neden olmaz. Ama bu yüksekliğe neden olan durum genellikle anemiler (kansızlık) olduğu için, bu değeri yüksek olanlarda da anemi(kansızlık) belirtileri görülebilir. Yani şu belirtiler görülebilir;

 • Halsizlik, yorgunluk ve bitkinlik gibi belirtiler tüm kansızlıklarda görülür.
 • Ciltte solukluk yine kan düşüklüğünü göstergesidir.
 • Çarpıntı : Hemoglobin miktarı düşeceği için, dokulara yeterli oksijen sağlamak amacıyla kalp daha fazla çalışmak zorunda kalacaktır. Bu da kalbin yükünü arttırarak çarpıntılara neden olabilir.
 • Nefes darlığı: Yokuş ve merdiven çıkma gibi efor gerektiren durumlarda nefes darlığına neden olan durumlardan birisi de kansızlıktır. Bu nefes darlığına çoğunlukla çarpıntı eşlik eder.
 • Ellerde ve ayaklarda soğukluk
 • Baş dönmesi, vücutta uyuşmalar, denge kaybı ve unutkanlık  gibi nörolojik bulgular özellikle B12 vitamini eksikliğini gösterir.
 • Saç dökülmesi, toprak yeme isteği gibi belirtiler genellikle demir eksikliğinde görülür.
 • Sarılık özellikle immün hemolitik anemide görülür. Ayrıca B12 ve folik asit eksikliklerinde de sarılık görülebilir.

Bu test tek başına tanı koydurmaz. RDW ile birlikte retikülosit sayısı, MCV , MCH, MCHC gibi diğer kan parametreler ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir.

Yazar Hakkında

Dr Cömert Arıcı

Dr Cömert Arıcı

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, tıp doktoru. 2011 yılında tıp fakültesinden mezun olduktan sonra 6 yıl Ordu Devlet Hastanesi acil servisinde görev yaptı. Özel İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde meslek hayatına devam etmekte.

error: Kopyalama yasak! Anlayışınız için teşekkürler.