Belirtiler

Pörtlek Göz (Göz Büyümesi) Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?

pörtlek göz

Gözlerin dışarı doğru büyümesi veya itilmesi sonucu gelişen duruma pörtlek göz denir. Tıpta ekzoftalmus (proptozis) olarak da isimlendirilen bu durum, toplumda göz büyümesi olarak da bilinir. Bu durum genellikle tiroid hastalığına bağlı gelişir.

Tek gözde olabileceği gibi her iki gözde birden başlayabilir. Bazen yıllar içinde yavaşça gelişirken, bazen de hızla ortaya çıkar.

Pörtlek Göz Neden Olur?

Doğuştan olmayan ve belli bir süre sonra gelişen pörtlek gözlerin ana nedenlerinden birisi Graves Hastalığı denilen tiroid rahatsızlığıdır. Graves hastalığı, tiroid bezinin aşırı hormon üreterek (hipertiroidi) zehirli guatra neden olduğu bir hastalıktır.

Graves hastalığında göz küresindeki dokularda iltihaplanma (enflamasyon) ve şişme görülür. Bu şişme, gözleri öne doğru iter. Ayrıca göz kapaklarında geriye çekilme de bu duruma eşlik eder. Sonuçta gözler yuvalarından fırlayacakmış gibi öne doğru büyür ve pörtlek göz gelişir. Bu durumda gerçek bir göz büyümesi olmaz. Öne doğru itilen gözler daha büyükmüş gibi algılanır.

Diğer Nedenler:

 • Göz küresine, göz yuvasına gelişen kanamalar basınç etkisi ile gözü öne doğru iter. Genellikle tek taraflı olur.
 • Göz küresindeki tümörler büyüdükçe gözü öne doğru iterler. Orbital lenfoma, meningiom, gliyom veya göze sıçrayan kanserler (metastazlar)…
 • Göz travmaları.
 • Bazı damarsal sorunlar; a.carotis interna ve kavarnöz sinüsü ilgilendiren anevrizmalar, fistüller…
 • Göz küresindeki dokunun enfeksiyonu.
 • İdyopatik orbita enflamasyon sendromu (idyopatik orbital psödotümör): Nedeni bilinmeksizin göz küresinin iltihabıdır.
 • Kavernöz sinüs trombozu: Sinüzit, diş iltihabı veya yüzdeki bir enfeksiyon sonrası gelişen acil bir durumdur. Sinüslerin arkasında yer alan, beyindeki toplardamar yapısında (kavernöz sinüste) pıhtı oluşması sonucu gelişir. Acil bir durumdur.

Pörtlek göz (ekzoftalmus) bulunan bir kişide bu durum tiroid hastalığına bağlı değilse, tomografi veya MR ile tarama gerekebilir.

Eşlik Eden Belirtiler

Aşağıdaki belirtilerden biri veya birkaçı bu duruma eşlik edebilir:

 • Gözlerde batışma, yabancı cisim hissi, ağrı
 • Işığa karşı hassasiyet
 • Gözlerde kuruluk
 • Göz sulanması: göz kuruluğuna bağlı refleks sonrası gelişir.
 • Göz arkasında basınç hissi.
 • Daha ileri dönemde; çift görme, görmede bulanıklaşma, görme keskinliğinde ve göz hareketlerinde bozulma görülebilir.

Gözün dışarı itilme derecesi Hertel Ekzoftalmometresi adı verilen bir alet ile ölçülür ve tedavi planlanır.

hertel ekzoftalmometresi

Pörtlek Göz Tedavisi

Tedavi nedene göre yapılmaktadır. Kişide öncelikle tiroid testlerine bakılmalı ve Graves Hastalığı araştırılmalıdır.

Graves hastalığına bağlı pörtlek gözün (oftalmopati) tedavisi

Öncelikle Graves hastalığı tedavi edilmelidir. Graves hastalığını tedavi etmek göz bulgularının ilerlemesini engeller bazen de gerileme sağlayabilir. Bunun yanında göz için nemlendirici damlalar ve merhemler kullanılabilir. Amaç göz kuruması ve korneanın zedelenmesini engellemektir. Ayrıca kişiler mutlaka sigarayı bırakmalılar. Sigara şikayetlerini arttırmaktadır.

Yüksek doz steroid (kortizon gibi) tedavisi göz küresindeki iltihaplanmayı azaltıp, şikayetlerin gerilemesine yardımcı olabilir. Ayrıca göze radyasyon verilmesi (radyoterapi) diğer tedavi seçeneklerinden biridir.

İleri derecede pörtlek gözü bulunanlar, görme siniri (optik sinir) basısına bağlı görme sorunları yaşayanlar ve kozmetik olarak bu durumu gidermek isteyenlerde cerrahi (orbita dekompresyon ameliyatı) gerekir.

Göz büyümesi eğer bir tümöre bağlı gelişmişse, radyoterapi, kemoterapi ve ameliyatla çıkarılması düşünülür.

Yazar Hakkında

Dr Cömert Arıcı

Dr Cömert Arıcı

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, tıp doktoru. 2011 yılında tıp fakültesinden mezun olduktan sonra 6 yıl Ordu Devlet Hastanesi acil servisinde görev yaptı. Özel İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde meslek hayatına devam etmekte.

error: Kopyalama yasak! Anlayışınız için teşekkürler.