Tahliller

LDH Nedir? Yüksekliği ve Düşüklüğü Neden Olur?

LDH yüksekliği

LDH (laktat dehidrogenaz) temel olarak hücre içerisinde bulunan bir enzimdir. Hücre içerisindeki değeri kan seviyesinin yaklaşık 500 katıdır. Eğer hücre parçalanır ve ölürse, bu enzim hücre dışına çıkarak kana geçer.

Laktat dehidrogenaz kalp kası, karaciğer, iskelet kası, böbrek ve alyuvarın (eritrosit) yapısında yüksek miktarda bulunur. Akciğer, düz kas ve beyinde ise daha az miktarlarda bulunur.  Bu dokuların hasarlanması ile hücre içindeki enzim kana geçer. Böylece kan seviyeleri yükselir. Yani bu testin yüksek olması hücre hasarı olduğunu düşündürür.

LDH enzimi vücutta şekerden enerji elde edilmesini sağlar.

LDH normal değerleri

 • Yenidoğanlarda (ilk 1 ay) : 225 -600 IU/L
 • 1 ay ile 12 ay arası bebeklerde : 100 – 400 IU/L
 •  1-3 yaş arası : 100 – 300 IU/L
 • 4-16 yaş arası : 100 – 250 IU/L
 • Erişkinlerde 90 – 240 IU/L arasında olmalıdır.

Normal değerler yaşa ve laboratuvara göre farklılık gösterebilir.

LDH Testi Neden Yapılır?

 1. Akciğer kanseri dahil tümörlerin aktivitelerinin izlenmesinde
 2. Bazı anemilerin (kansızlıkların) takibinde
 3. Kalp, karaciğer, böbrek ve kandaki hastalıkların araştırılmasında kullanılır.

Laktit dehidrogenazın 5 izoenzimi vardır. Kanda en çok bulunan, alyuvarlarda bulunan laktat dehidrogenaz-2 formudur.

LDH Yüksekliği Nedenleri

 • Kalp hastalıkları: Kalp krizi, kalp ameliyatları, kalp kası iltihabı ve prostetik kalp kapağı bulunanlarda yüksek çıkabilir.
 • Karaciğer hastalıkları: Siroz, tıkanma sarılıkları ve hepatitlerde yükselebilir.
 • Zehirlenmelere bağlı gelişen karaciğer hasarında
 • Karaciğere sıçramış kanserlerde
 • Doğuştan gelen karaciğer hastalıklarında ( hemokromatoz, Gaucher hastalığı gibi…) yükselebilir.
 • Kan hastalıkları: Kan yıkımından kaynaklanan tüm kansızlıklarda (hemolitik anemilerde), folik asit eksikliğine veya b12 vitamini eksikliğine bağlı kansızlıklar gibi…
 • Akciğer hastalıkları: Akciğer damarlarında tıkanıklık (pulmuner emboli), sarkoidoz
 • Kanserler: Özellikler ileri evre kanserler başta olmak üzere kanserlerin yaklaşık %50’sinde yükseklik görülür. Lenf kanserleri ve özellikle lösemilerde LDH yüksekliği sık görülür.
 • Kas hastalıkları: Travmalar, yanıklar ve kasın oksijensiz kaldığı durumlar
 • Nefrotik sendrom gibi çeşitli böbrek hastalıklarında
 • Tiroid bezinin yavaş çalışması (hipotiroidi)
 • Pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Bağırsak tıkanıklığı
 • Çeşitli enfeksiyonlar ve paraziter hastalıklarda
 • Beyin kanaması, bakteriyel menejit
 • İlaçlar; alkol, anestezikler, narkotikler, aspirin, mitramisin, klofibrat
 • Ağır fiziksel aktivitede de yükseklik görülebilir.

Laktat dehidrogenazın toksik hepatitlerde (zehirlenmelere bağlı karaciğer hasarında) 10 katına kadar, viral hepatitlerde 2-5 kata kadar ve sirozda da 2-3 kata kadar yükselmesi beklenir. En çok yükselme (10-50 kat) B12 veya folik asit eksikliğine bağlı gelişen kansızlıklarda (megablastik anemiler) görülür.

LDH Düşüklüğü Nedenleri

Laktat dehidrogenaz düşüklüğü tek başına anlamlı değildir. C vitamini alımı ve radyasyon maruziyeti düşüklüğe neden olabilir. Laktat dehidrogenazı oluşturan birimlerin genetik olarak yokluğu da düşüklüğe neden olabilir. Bu mutasyona sahip kişilerin bir kısmında egzersizle aşırı yorgunluk ve kas ağrıları görülür.

Kandaki alyuvarlarda yüksek oranda LDH bulunur. Bundan dolayı bu kan öğelerinin yıkıldığı (hemoliz) durumlarda test yanlış pozitiflikler verebilir. Alınan kanın uzun süre beklemiş olması durumunda da yanlış yükseklikler görülebilir. Eğer yanlış yükseklikten şüphe edilirse test tekrarlanır.

Referanslar

Labaratuvar ve Tanısal Testler Prof Dr M.Kemal Erbil S:411-412

Wallach’ın Tanıda Labaratuvar Testlerini Yorumlanması 9.Baskı S:237-241

Lange Tanı Testleri s:197

https://www.webmd.com/a-to-z-guides/lactic-acid-dehydrogenase-test#1

https://www.healthline.com/health/lactate-dehydrogenase-test#results

Yazar Hakkında

Dr Cömert Arıcı

Dr Cömert Arıcı

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, tıp doktoru. 2011 yılında tıp fakültesinden mezun olduktan sonra 6 yıl Ordu Devlet Hastanesi acil servisinde görev yaptı. Özel İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde meslek hayatına devam etmekte.

error: Kopyalama yasak! Anlayışınız için teşekkürler.