Kawasaki Hastalığı Nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

kawasaki hastalığı anevrizma

Kawasaki hastalığı (sendromu), çocukluk döneminin ateşli bir hastalığıdır. Bir çeşit damar iltihabı (vaskülit) olan bu hastalık özellikle orta çaplı damarları etkilemekte ve çocuklarda farklı belirtiler ile kendini göstermektedir.

Kalbi besleyen damarları tutuyor olması bu hastalığın en önemli özelliğidir. Bundan dolayı hastalığın teşhisinin konması ve tedaviye başlanması oldukça önemlidir. Ateşli bir hastalık olduğu için çocuklarda görülen bazı enfeksiyonlar ile karışabilmektedir.

Hastalığın erişkinlerde ve 2 aydan küçük bebeklerde görülmesi nadirdir. 5 yaş altı çocuklarda daha sık görülür. İlkbahar ve kış aylarında hastalığın sıklığı artmaktadır.

Kawasaki Hastalığı Tekrarlar mı?

Hastalık tekrarlayabilir. Tekrarlama (nüks) oranı yaklaşık %1’dir. Yani hastalığı geçiren her yüz kişiden birinde nüks meydana gelebilir.

Kawasaki Hastalığı Neden Olur?

Kawasaki hastalığında orta çaplı kan damarlarının duvarlarında iltihaplanma meydana gelir. Ancak bu iltihaplanmanın nedeni henüz bilinmemektedir. Dolayısıyla hastalığın nedeni de tam olarak açıklanamamıştır.

Kawasaki Hastalığı Belirtileri

Ateş: Hastalık ateş ile başlar. En az 5 gündür devam eden yüksek ateş (39 derecenin üstünde) görülür. Hastalık tedavi edilmezse, ateş yaklaşık 2 hafta (bazen 4 haftaya kadar) devam eder.

Göz Kızarıklığı: Ateşin başlamasından 1-2 gün sonra her iki gözde kızarıklık görülür. Ancak bu kızarıklığa akıntı eşlik etmez.

Döküntü: Tipik olarak perine bölgesinden başlayan ve gövdeye yayılan döküntüler görülür. Döküntüler  genellikle perine bölgesinde yoğunlaşır. El ve ayaklarda ödem gelişebilir. Ayrıca avuç içi ve ayak tabanında kızarıklıklar, renk değişiklikleri görülebilir. Sonrasında el ve ayak parmaklarında, tırnak çevrelerinde soyulmalar gelişebilir.

Çilek Dili: Kişinin dilindeki papillarlada belirginleşme olur ve kırmızı çilek dili adı verilen görüntü ortaya çıkar. Bunun dışında ağızda, yanak içlerinde ve dudaklarda kızarıklık görülür. Ayrıca dudaklarda çatlama, kuruma gibi belirtiler de görülebilir.

kırmızı çilek dili

Lenf Bezi Şişliği: Boyunda tek taraflı olarak lenf bezi şişliği (lenfoadenopati) görülebilir.

Diğer Belirtiler;

  • Eklem ağrısı veya eklem iltihabı görülebilir. Eklem iltihabında ağrının yanında kızarıklık, şişlik, ısı artışı gibi bulgular görülür.
  • Çocukta huzursuzluk
  • Karın ağrısı, bulantı, kusma
  • Yüz felci, işitme kaybı, menenjit gibi sinir sistemi bozuklukları görülebilir.
  • Testiste şişlik, ödem
  • Akciğerde su toplaması (Plevral efüzyon)

Kalp Damarlarının Tutulumu

Kawasaki hastalığının en ciddi ve en tehlikeli etkileri kalp damarlarının tutulumu sonucu gelişir. Kalp damarlarında iltihaplanma sonucu şunlar görülebilir;

  • Kalbi besleyen damarlarda balonlaşmalar, genişlemeler (anevrizma) gelişebilir.
  • Bu damar genişlemelerinin olduğu bölgelerde tıkanıklıklar gelişerek kalp krizine sebebiyet verebilir. Kawasaki hastalığı kalp damarlarında genişleme (anevrizma) yapmadan da tıkanıklığa neden olabilir.

Kalp yetmezliği, kalp kası iltihabı (miyokardit), kalp zarı iltihabı (perikardit) ve kalp kapaklarında kaçak görülebilir.

Kawasaki Hastalığı Teşhisi

Kawasaki hastalığı teşhisinde belirtiler ve hastalığı destekleyen bazı tetkikler kullanılır. Hastalarda en az 5 gündür devam eden yüksek ateş mutlaka olmalıdır. Teşhiste, yüksek ateşin yanında diğer belirtilerin olması ve laboratuvar bulgularının hastalığı desteklemesi gerekir.

Kan tetkiklerinde CRP’nin 3 mg/dl’den, Eritrosit Sedimentasyon Hızının (ESH) 40 mm/saat’ten yüksek olması hastalığın teşhisini desteklemektedir. Ayrıca trombosit yüksekliği, lökosit yüksekliği ve kansızlık (anemi) görülebilir.

Kalp damarı tutulumunu gösterilmesi için ekokardiyografi (EKO) bulguları oldukça önemlidir.

Kawasaki Hastalığı Tedavisi

Hastalığın teşhisi konulduğunda hızlıca tedaviye başlanmaktadır. Kawasaki hastalığı tedavisinde temel olarak İVİG (intravenöz immunglobulin) ve aspirin verilmektedir.Tedavi ile hastalığın kalp damarlarını tutma oranı ve ölümcül yan etkilerin görülme oranı anlamlı şekilde düşmektedir. Hastalık nedeniyle kalp damarlarında genişleme (anevrizma) gelişen kişilerde kalp krizi riski daha yüksektir.

Referanslar

Rudolph Pediatri 2.cilt s: 1855 – 1858

The Merc Manual Tanı Tedavi El Kitabı s:2360 – 2362

Goldman’s Cecil Medicine 24.baskı s:1724

Yorum Yap