Haşimato Hastalığı Nedir? Haşimato Tiroidi Neden Olur?

haşimato hastalığı nedir

Haşimato hastalığı diğer adıyla Haşimato tiroidi (tiroiditi), ilk kez 1912 yılında japon cerrah Hakaru Hashimoto tarafından tanımlanmış olup, kendi adıyla anılmaktadır.

Haşimato Hastalığı Nedir?

Haşimato tiroidi, savunma sisteminin tiroid bezindeki bazı yapılara saldırdığı ve burada iltihaba neden olduğu otoimmün bir hastalıktır. Savunma sistemi normalde vücuda giren yabancı maddelere (virüs gibi) saldırarak, vücudu korur. Eğer bu sistem kendi sağlıklı hücrelerini yabancı gibi algılayıp bunlara saldırırsa, bir dizi hastalık ortaya çıkar. Bu hastalıklara otoimmün hastalıklar denmektedir. Bu hastalıklar bağışıklık sisteminin hatalı yanıtı sonucu oluşurlar.

Haşimato hastalığında ise bağışıklık sistemi, tiroid bezine saldırmaktadır. Bu saldırıdaki temel savunma hücreleri lenfositlerdir. Bundan dolayı bu hastalığa kronik lenfositik tiroidit de denir.

Otoimmün hastalıklar genel olarak kadınlarda daha sık görülürler. Haşimato hastalığı, kadınlarda yaklaşık 7 kat daha sık görülmektedir.

Savunma sisteminin saldırısı, tiroid bezinin yeterli hormon üretmesini genellikle engeller. Sonuçta tiroid hormon seviyeleri düşer yani hipotiroidi gelişir. Ayrıca bazı kişilerde bu iltihabi durum, tiroid bezinin büyümesine yani guatra neden olur.

Haşimato tiroidi (tiroiditi), hipotiroidinin en sık nedenidir.

Haşimato Hastalığı Neden Olur?

Haşimato hastalığının neden geliştiği tam olarak bilinmemektedir. Yani savunma sisteminin tiroid bezine saldırmasının nedeni tam olarak açıklanmamıştır. Ancak bu konuda çeşitli risk faktörleri bulunmaktadır. Bu faktörler hastalığın gelişme olasılığını arttırmaktadır. Haşimato tiroidi risk faktörleri;

  • Genetik Geçiş: Ailesinde Haşimato tiroidi (tiroiditi) veya diğer otoimmün hastalıklar(tip 1 diyabet, çölyak hastalığı gibi) bulunan kişilerde daha sık görülür. Tek yumurta ikizlerinde hastalık %40 oranında iki bireyde de görülür.
  • Hormonlar: Gerek kadınlarda daha sık görülmesi gerekse doğum sonrasındaki ilk senede daha sık rastlanması nedeniyle cinsiyet hormonlarının etkisinin olduğu düşünülmektedir.
  • Radyasyon Maruziyeti: Çeşitli nedenlerle baş-boyun bölgesinin radyasyona maruz kalması Haşimato tiroiditi riskini arttırır.
  • Aşırı İyot Alımı: Diyette aşırı iyot alımı hastalığın gelişme riskini arttırır.
  • İlaçlar: Bazı ilaçlar Haşimato hastalığı riskini arttırmaktadır. Lityum, amiodaron, talidomid, tirozin kinaz inhibitörleri, diftidox, alemtuzumab, interferon alfa gibi…
  • Hepatit C olan kişilerde bu hastalığa daha sık rastlanır.
  • Selenyum eksikliği ve bazı bulaşıcı ajanlar Haşimato tiroidi riskini arttırmaktadır.

Haşimato hastalığı genellikle tiroid bezinin yetersiz hormon üretmesi (hipotiroidi) ile sonuçlanır. Kişi bu hormonları ilaçlar yoluyla almak zorunda kalır.

Yorum Yap