Nedir

BI-RADS Sınıflaması Nedir? Mamografide Bu Sınıflama Ne Anlama Gelir?

BI-RADS

BI-RADS, radyoloji uzmanlarının mamografi bulgularını yorumlarken kullandıkları bir sınıflandırmadır. Mamografide görülen bulgular, iyi veya kötü özelliklerine göre 0’dan 6’ya kadar bir kategoriye (sınıfa) dahil edilir.

Radyoloji uzmanları mamografiyi yorumlarken önce gördükleri bulguları, sonra da bu bulguların hangi kategoriye girdiğini yazarlar. BI-RADS (Breast Imaging-Reporting And Data System) sınıflandırması daha çok mamografi yorumunda kullanılsa da MR ve ultrason için de uyarlanmıştır.

[ads1]

BI-RADS Kategorilerinin Anlamı ve Yorumlanması

BI-RADS 0 (Ek Görüntü Gerekli)

Radyoloji uzmanının mevcut görüntüler ile net bir kanıya varamadığını ve ek görüntülemeye ihtiyaç duyduğunu ifade eder. Yani uzman doktorun net bir sınıflandırma yapabilmesi için özel mamografi görüntülerine, ultrasona veya daha önce çekilmiş görüntülere ihtiyacı vardır. Net sınıflandırma yapılıncaya kadar kategori 0 olarak kalır.

Radyoloji uzmanı şunu demek ister; Bu görüntüler ile net birşey söyleyemem, ek görüntüler ile tekrar değerlendirelim. Burdaki ek görüntülerden kasıt tekrarlanacak bir mamografi çekimi, ultrason veya daha önce çekilmiş görüntüler olabilir.

Bu kategori, sınıflandırmanın henüz tamamlanmadığını bildirir. Örneğin kategori 0 olarak yorumlanan bir mamografi, ultrason sonucu geldikten sonra tekrar değerlendirildiğinde kategori 1’e alınabilir. 

BI-RADS 1 (Önemli Birşey Görülmedi)

Görüntülerde anormal bir oluşum görünmediği anlamına gelir. Mamografide şüpheli herhangi bir kist, kitle, kireçlenme görülmemiştir. Yani mamografi sonucu temiz ve kanser şüphesi yoktur. 

[ads2]

BI-RADS 2 (Görülen Oluşumlar İyi Huylu)

Uzman doktor mamografide birşeyler (lezyon) görmüştür ancak gördüğü oluşumlar tamamen iyi karaktere sahiptir. Örneğin yağ bezeleri, basit kistler ve buna benzer kanserleşme ihtimali olmayan yapılar bu sınıfa dahil edilir. Bu sınıfta kanser şüphesi yoktur.

BI-RADS 3 (Muhtemelen İyi Huylu, Takip Gerekir)

Mamografide bazı oluşumların görüldüğünü, görülen bu oluşumların da muhtemelen iyi huylu olduğunu bildirir.

Görünen oluşumlar büyük ihtimalle (yaklaşık %98) iyi huylu olsa da kısa aralıklarla takip edilmesi önerilir. Takip esnasında şüpheli bir gelişme olursa erkenden fark edilerek gerekli inceleme yapılır.

Bu kategoride yorumlanan oluşumlar genellikle biyopsiye ihtiyaç duymazlar. Kişi kısa aralıklar ile (6 ay gibi) takip edilir. Eğer görülen oluşumlarda herhangi bir büyüme veya değişme olursa biyopsi gibi ileri bir inceleme istenebilir. Bu kategoride kanser riski %1-2 seviyelerindedir.

BI-RADS 4 (Şüpheli Oluşumlar Var, Biyopsi Gerekir)

Görüntülerde şüpheli oluşumlar görüldüğü anlamına gelir. Bu şüpheli oluşumlardan kanser çıkabileceğini ve biyopsi yapılması gerektiğini bildirir.

Bazı doktorlar kanser şüphesine göre bu kategoriyi alt sınıflara ayırmıştır.

  • 4A : Düşük kanser şüphesi mevcut
  • 4B : Orta seviyede kanser şüphesi mevcut.
  • 4C : Yüksek seviyede kanser şüphesi mevcut. (Kategori 5’ten daha düşük bir kanser şüphesi vardır.)

Bu kategoride kanser riski yaklaşık %30’dur.

BI-RADS 5 (Muhtemelen Kötü Huylu, Biyopsi Şart)

Görüntülerde büyük oranda kanser düşündüren oluşumların olduğunu bildirir. Bulgular kanseri düşündürmekte ve mutlaka biyopsi gerekmektedir. Bu kategorideki oluşumun kanser olma ihtimali yaklaşık %95’tir.

BI-RADS 6 (Kanser Teşhisi Var)

Biyopsi sonucuna göre kesin kanser teşhisi almış kişilerin mamografi yorumları bu kategoride yer alır. Genellikle kanser tedavisinin etkinliğini görmek için yapılmış mamografilerdir.

[ads3]

Yazar Hakkında

Dr Cömert Arıcı

Dr Cömert Arıcı

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, tıp doktoru. 2011 yılında tıp fakültesinden mezun olduktan sonra 6 yıl Ordu Devlet Hastanesi acil servisinde görev yaptı. Özel İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde meslek hayatına devam etmekte.

error: Kopyalama yasak! Anlayışınız için teşekkürler.