Tahliller

AST Nedir? Yüksekliği ve Düşüklüğünün Nedenleri?

AST yüksekliği düşüklüğü

AST, amino asit metabolizmasında görev alan Asparatat Aminotransferaz isimli enzimin kısa ismidir. Hücre içinde yoğun şekilde bulunan bu enzim, hücrenin hasarlanması sonucu kana geçer ve kan seviyeleri yükselir.

Başta karaciğer olmak üzere böbrek, iskelet kası, beyin ve kalp kası yapısında bulunur. Dolayısıyla bu dokulardaki hasarlarda yükselmesi beklenir.

Testin yapılma amacı:

Karaciğer hasarı yapan çeşitli hastalıkların(hepatit gibi) tanısında ve takibinde sık kullanılır. Karaciğer hücre hasarına en duyarlı testlerden birisidir ve ALT ile birlikte değerlendirilir.

AST Normal Değerleri :

 • Yenidoğanda: 15 – 60 U/L
 • Yetişkinlerde: 0 – 35 U/L
 • Kadınlarda erkeklere göre daha düşüktür. Yaşlılarda ise yetişkinlere göre hafifçe daha yüksektir.

AST testi,  SGOP testi olarak da bilinir. Bazı laboratuvarlarda SGOP adıyla çalışılmaktadır.

AST Yüksekliği Nedenleri

Bu enzimi içeren dokulardaki iltihabi durumlar, hasarlar ve hücre ölümleri sonucunda yükselir.  AST yüksekliği ile birlikte karın ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetler varsa ilk olarak safra yolları tıkanıklığı veya hepatitler düşünülür.

Karaciğer Hastalıkları

Bu test temel olarak karaciğer hastalıklarının teşhisinde kullanılır. Ciddi karaciğer hasarlarında 50-100 katına kadar yükselebilir.

 • Hepatitler : Hepatit A, B, C gibi viral hepatitler, alkolik ve otoimmün hepatitler
 • Tıkanma sarılığı: Safra taşı, safra kanalı tümörleri gibi safra yollarında tıkanıklık yapan durumlar.  Tıkanma sarılıklarında ALT, Alkalen fosfataz, LDH ve GGT yüksekliği de görülür.
 • Alkolik karaciğer hastalığı
 • Karaciğer yağlanması (Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı): En sık AST yüksekliği yapan nedenlerdendir. Yükseklik yağlanma seviyesine göre değişir.
 • Karaciğer travmaları, karaciğer kanamaları: Karaciğer, karın travmalarda (trafik kazası, yüksekten düşme) en sık hasarlanan organlardan birisidir.
 • İlaca bağlı karaciğer hasarı,
 • Karaciğer ameliyatları,
 • Karaciğer absesi,
 • Karaciğer tümörleri,
 • Enfeksiyon mononükleozis: Epstein-Barr Virüsünün bulaşması ile oluşan, boğaz ağrısı ve yüksek ateş ile kendini gösteren bir hastalıktır. Bazı kişilerde karaciğer ve dalakta büyümeye neden olabilir.
 • Karaciğerde doku ölümünev(hepatik nekroz) neden olan durumların ilk dönemlerinde,
 • Hepatik siroz: Sirozun ilerleyen evrelerinde bu test normal sınırlara döner.

Kalp Hastalıkları

 • Kalp krizi : Kalp damarlarında tıkanıklık sonucu oksijensiz kalan kalp kası hasara uğrar ve canlılığını yitirir. Bunun sonucunda hücre içinde bulanan AST kana geçer ve yükselir.
 • Sağ kalp yetmezliği : Kalp kanı yeterince pompalayamadığı için kan karaciğerde birikir ve karaciğer hasarı yapar.
 • Kalp ameliyatları sonrası
 • Anjiyo (kateterizasyon ve anjiyoplasti)

İskelet Kası Hastalıkları

 • Ciddi kas travmaları
 • Çoklu travmalar (trafik kazası, yüksekten düşme gibi)
 • Kas dokusuna ulaşan ciddi yanıklar
 • Genetik kas hastalıkları (musküler distrofiler)
 • Sıcak, Güneş çarpması
 • Aşırı ve yoğun egzersizler
 • Polimyozit (kas güçsüzlüğüne neden olan iltihabi hastalık)

İlaçlar

Bu testi yükselten nedenler arasında ilaçlar azımsanmayacak oraHem tedavi amacıyla kullanılan hem de bilinçsiz tüketilen bitkisel ilaçların birinci hedefi karaciğerdir. Bitkisel olduğu için zararsızdır diye düşünülen ve kullanılan maddelerin bazen ciddi karaciğer hasarı yaptığı unutulmamalıdır.

 • Parasetamol (asetoaminofen) : En sık kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücülerden.
 • Kemoterapi tedavisi,
 • Yüksek dozda vitamin A alımı (Sivilce tedavisinde ağızdan verilen izotretinoin).
 • Kolesterol düşürücü ilaçlar (statinler)
 • Ağrı kesici ateş düşürücüler (NSAİİ)
 • Tansiyon düşürücü ilaçlar (ACE inhibitörleri)
 • Amiodaron (ritim bozukluğu için kullanılır)
 • Fenitoin (epilepsi ilacı)
 • Heparin (kan sulandırıcı)
 • Labetalol, klorpromazin

Zehirlenmeler

 • Mantar zehirlenmeleri: Bazı mantar türleri ciddi karaciğer yetmezliğine ve ölümlere neden olabilir.
 • İlaç zehirlenmeleri: İntihar amaçlı veya farklı nedenlerle alınan yüksek doz ilaçlar özellikle de ağrı kesiciler.

Diğer Hastalıklar

 • Vücutta bakır birikimi ile ilerleyen Wilson Hastalığı,
 • Vücutta demir birikimi (Hemokromatozis),
 • Böbrek hasarı,
 • Pankreas iltihabı,
 • Kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlıklar (Hemolitik anemiler),
 • Kan zehirlenmesi (sepsis)
 • Mide ve barsak kanamaları
 • Paratiroid bezinin yetersizliği (hipoparatiroidi)
 • Reye sendromu
 • Çoklu organ yetmezlikleri
 • Akciğer ve böbrek damarlarında gelişen tıkanıklıklar, akciğer damarına pıhtı atması…
 • Crohn ve ülseratif kolit gibi iltihabi barsak hastalıkları.
 • Virüs enfeksiyonları,
 • Epilepsi atağı sonrası
 • Obezite
 • Çölyak hastalığı

AST Düşüklüğü Nedenleri

 • Vitamin B6 eksikliği
 • Üre yüksekliği
 • Bazı böbrek hastalıkları
 • Şeker koması (Diayabetik ketoasidoz)
 • Gebelik
 • Diyaliz

Ağır beslenme bozukluklarında da AST düşüklüğü görülebilir.

Yazar Hakkında

Dr Cömert Arıcı

Dr Cömert Arıcı

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, tıp doktoru. 2011 yılında tıp fakültesinden mezun olduktan sonra 6 yıl Ordu Devlet Hastanesi acil servisinde görev yaptı. Özel İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde meslek hayatına devam etmekte.

error: Kopyalama yasak! Anlayışınız için teşekkürler.