Hesaplamalar

Aşı Takvimi Hesaplama 2019

aşı takvimi

Çocuklar doğumdan itibaren sağlık bakanlığı aşı takvimine göre aşılanırlar. Aşağıda yer alan aşı takvimi hesaplama aracını kullanarak, çocuğunuzun aşı tarihlerine hesaplayabilirsiniz.

Çocucuğunuzun doğum tarihini girdikten sonra “Hesapla” butonuna tıklayınız.

Aşı Takvimi Hesaplama 2019 1
 • Beşli karma aşı : Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio (Çocuk Felci), Hemofilus İnfluenza Tip B.
 • KKK aşısı : Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak.
 • DaBT-İPA Aşısı (Dörtlü Karma Aşı): Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio.

Sağlık Bakanlığı Aşı Takvimi 2019

çocuk aşı takvimi

Aşıların tamamı sağlık bakanlığı tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktadır.

Aşılar

Aşılamada amaç kişinin bağışıklık sistemini uyararak hastalıklara karşı korumaktır. Yani hastalık oluşmadan önlemektir. Bu hem güvenilir, hem ucuz hem de etkin bir koruma yöntemidir.

Hepatit A

 • İnaktif aşıdır. 2 doz şeklinde yapılır.
 • İlk doz 18. ayın sonunda, ikinci doz 24. ayın sonunda yapılır.
 • Kas içine (İM) yapılır. Uyluğun ön, yan yüzü veya omuza (deltoid) yapılabilir.
 • 2 doz aşıdan sonra ömür boyu koruyuculuk sağlar.

Hepatit B

 • Rekombinant aşıdır. 3 doz yapılır.
 • Bebek doğduğunda ilk doz yapılır. 1. ayda ve 6. ayda birer doz olmak üzere toplam 3 doza tamamlanır.
 • Erken doğan bebeklerde vücuda ağırlığı 2000 gramın altındaysa ek olarak 2. ayda da bir doz yapılır. Yani 4 doza tamamlanır (0, 1, 2,, 6. aylarda).
 • Aşıları tam olarak yapılan kişilerde %95 koruyuculuk saplar.

BCG

 • Verem hastalığına (tüberküloz) karşı koruyuculuk sağlar.
 • Zayıflatılmış (atenüe) aşıdır. Yani canlı aşının güçsüzleştirilmiş şeklidir.
 • Özel enjektör ile deri içine (intradermal) uygulanır.
 • Doğum sonrası 2. ayda tek doz yapılır.
 • Koruyuculuk oranı değişkendir.

Çocuk Felci Aşısı

 • Hem ağızdan (OPA) hem de kas içine yapılabilen (inaktif polio) formu vardır.
 • Ağızdan olan formu 6. ve 18. aylarda toplam 2 doz verilir.
 • Kas içine verilen formu 2, 4, 6 ve 18. aylarda verilmek üzere toplam 4 doz olarak verilir. Bu form beşli karma aşının içerisindedir.
 • Ağızdan verilen (OPA) zayıflatılmış form olduğu için, bağışıklık sistemi çökmüş kişilerde yapılmamalıdır.

Pnömokok

 • Kas içine (IM) üç doz şeklinde uygulanır. 2,4 ve 6. aylarda yapılır.
 • Uyluğun orta-dış bölgesine yapılır.
 • İnaktif, konjuge ve polisakkarid formları vardır.
 • Yaklaşık %95 koruyuculuk sağladığı düşünülmektedir.

KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak)

 • Güçsüzleştirilmiş canlı aşıdır (atenüe).
 • Omuz (deltoid kas) bölgesinde cilt altına verilir.
 • 2 doz şeklinde uygulanır. İlk doz 12. ayın sonunda yapılır. 2. doz ise ilköğretim 1. sınıfta yapılır.
 • %95’in üzerinde koruyuculuk sağlar.

Beşli karma aşı

 • Difteri, tetanoz, boğmaca (aselüler), inaktif plio (çocuk felci) ve hemofilus influenze Tip B içermektedir.
 • Kas içine (IM) yapılır.
 • Sağlık bakanlığı aşı takvimine göre 2. ayın sonu, 4. ayın sonu ve 6. ayın sonunda olmak üzere 3 doz yapılır. 18. ayın sonunda 4. doz (pekiştirme dozu) yapılır. İlköğretim 1. sınıfta ise dörtlü karma aşı (hemofilus influenza tip b içermez) yapılır.

Aşılamada genel kurallar:

 • Birden fazla canlı aşı aynı zamanda yapılabilir.
 • Birden fazla aşı yapılacak kişilerde aşı ayrı uzuvlara yapılabilir. Aynı uzuva yapılacaksa en az 2 cm aralık olmalıdır.
 • Çocuk felci aşısı (OPV) anne sütü ile bozulmaz. Ağıdan alınan aşı 10 dk içinde atılırsa (kusma, tükürme gibi…) tekrarlanmalıdır.
 • Canlı virüs aşılarında düşük de olsa hastalık riski vardır.
 • İnaktif aşıların dozu arttıkça  yan etki riski artar.
 • 1 yaş altında uyluğun ön yüzüne, 18 ay sonrası ise omuza (deltoid) yapılır.

Canlı aşılar: KKK, verem (BCG), çocuk felci (OPA), su çiçeği, rotavirüs.

Ayrıca Bkz: Grip aşısı kimlere yapılır?

Kimlere Aşı Yapılmaz?

 1. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlara, bağışıklık sistemi çökmüş kişilere ve gebelere canlı aşı yapılmaz.
 2. Aşılamaya bağlı şok gelişen (anaflaktik şok) kişilere yapılmaz.
 3. Ciddi nörolojik hastalığı bulunanlara yapılmaz.
 4. 7 yaş üzerinde boğmaca aşısı yapılmaz.
 5. Aşılama sonrası beyni etkilenen kişilere (ensefalopati) yapılmaz.

Yazar Hakkında

Dr Cömert Arıcı

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, tıp doktoru. 2011 yılında tıp fakültesinden mezun olduktan sonra 6 yıl Ordu Devlet Hastanesi acil servisinde görev yaptı. Özel İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde meslek hayatına devam etmekte.

error: Kopyalama yasak! Anlayışınız için teşekkürler.