Tahliller

Anti ds-DNA Testi Nedir? Negatif veya Pozitif Olması Ne Anlama Gelir?

anti ds-DNA

Anti ds-DNA, lupus hastalığının teşhisinde ve takibinde kullanılan bir testtir. Bağışıklık sisteminin çift sarmallı DNA’ya karşı oluşturduğu antikorları gösterir.

Testi anlayabilmek için antikorun ne olduğunu bilmemiz gerekir. Antikor bağışıklık sisteminin mikroplara ve yabancı organik maddelere karşı oluşturduğu protein yapıda moleküllerdir. Bu moleküller, vücuda yabancı olan maddelerin etkisiz hale getirilmesinde önemlidir.

Anti ds-DNA bir otoantikor ölçümüdür. Yani bu antikorlar bir mikroba veya yabancı maddeye karşı değil, vücudun kendi DNA’sına karşı oluşturulmuştur. Bir anlamda savunma sisteminin kendi yapılarına saldırmasını sonucunda oluşur. Bağışıklık sisteminin kendi sağlıklı hücrelerine karşı oluşturduğu bu antikorlara otoantikor, sonucunda oluşan hastalıklara da otoimmün hastalık denir.

Anti ds-DNA Testi Normal Değerleri**

  • 60 yaş altında 30 IU/ml’den küçük olması negatif,  ≥ 30 IU/ml olması pozitif kabul edilir.
  • 60 yaş üstünde 30 IU/ml’den küçük olması negatif, ≥75 IU/ml olması pozitif kabul edilir. Altmış yaş üstü bireylerde testin 30 – 75 IU/ml arasında olması durumunda test sınırda kabul edilir.

Testin negatif olması normal kabul edilir. Testin pozitif olması tek başına teşhis koydurmasa da önemli bir bulgudur.

Anti ds-DNA Testi Neden Yapılır?

  1. Lupus hastalığının teşhisi için
  2. Lupus hastalığının takibinde ve hastalık alevlenmelerini göstermede yardımcı olur. Lupus hastasında testin yükselmesi hastalığın alevlendiğini düşündürür.

Anti ds-DNA Pozitifliği (Yüksekliği) Nedenleri

Aşağıda bahsedeceğimiz hastalıkların çoğu otoimmün hastalıktır. Yani savunma sisteminin kendi hücrelerine karşı antikor oluşturarak (otoantikor) sağlıklı dokulara hasar verdiği hastalıklardır.

Lupus tanısında önemli ve yüksek özgüllüğe sahip bir testtir. Dolayısıyla testin yüksek titrelerde pozitif olması büyük oranda lupusu düşündürür. Tedavi edilmemiş lupus hastalarının yaklaşık %85’in bu test pozitiftir. Yukarıda saydığımız diğer hastalıklarda bu testin pozitifliğine az rastlanır ve genelde düşük titrededir.

Bu antikorun düşük titrelerde pozitifliği lupus hastalarının yakınlarında ve laboratuvar çalışanlarında da görülmüştür. Ayrıca minosiklin, etanersept, infliksimab ve penisilamin kullanan kişilerde anti ds-DNA testinin pozitifliği bildirilmiştir.*

Referanslar

Wallach’ın Tanıda Labaratuvar Testlerinin Yorumlanması 9.Baskı Sayfa 60-61 *

Labaratuvar ve Tanısal Testler Prof Dr M.Kemal Erbil Sayfa:123

Yazar Hakkında

Dr Cömert Arıcı

Dr Cömert Arıcı

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, tıp doktoru. 2011 yılında tıp fakültesinden mezun olduktan sonra 6 yıl Ordu Devlet Hastanesi acil servisinde görev yaptı. Özel İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde meslek hayatına devam etmekte.

error: Kopyalama yasak! Anlayışınız için teşekkürler.